Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Cultuurcafé: Cultuur Manifest

wo 15 september 2021

20.00 uur/ gratis.

UITNODIGING Cultuurcafé: Cultuur Manifest
In 2019 vonden twee participatieavonden plaats waarop iedereen uit het culturele veld van Woerden was uitgenodigd om mee te denken over een concept Cultuur Manifest. Ruim 50 lokale cultuurmakers en culturele organisaties namen toen deel.

 

Dit heeft geleid tot een Cultuur Manifest, dat sinds de vaststelling door college en raad de basis vormt voor de doelstellingen en uitgangspunten van het cultuur beleidsplan 2020-2023.

 

We(CPW) nodigen je uit om het manifest op 15 september te ondertekenen, óók als je niet bij de participatieavonden aanwezig bent geweest.


Programma
Woensdag 15 september, 20.00 uur, Technohub Woerden
• Een terugblik op de totstandkoming;
• Wethouder George Becht over die ontwikkelthema’s en een doorkijkje op de langere termijn;
• Update van de coronasteun vanuit het Rijk voor de culturele sector;
• De nieuwe beleidsadviseurs Cultuur stellen zich voor;
• Uiteraard interactief en een stukje vermaak.

 

Het programma duurt tot circa 21.30 uur. Vanwege coronamaatregelen wordt netwerken na afloop iets lastiger, maar wij spelen graag voor matchmaker als je ons bij binnenkomst laat weten wie je graag wilt spreken.


AANMELDEN
 


Locatie

TechnoHUB Industrieweg 2b, Woerden


Cultuur Platform Woerden

Cultuur Platform Woerden