Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

gecanceld: Woerdense Vakantie Week (WVW)

vr 21 augustus 2020 t/m za 29 augustus 2020

Naar aanleiding van de Corona maatregelen, heeft het bestuur van de Woerdense VakantieWeek het besluit moeten nemen om de 67e VakantieWeek niet te laten doorgaan.

Woerdense VakantieWeek 2020 gecanceld

Dit jaar zou de VakantieWeek plaatsvinden van 21 tot en met 29 augustus. Het is voor het eerst in onze geschiedenis dat dit gebeurt.

Voor 1 juni volgt er via de website, social media en mail meer specifieke informatie over reeds verkochte tickets en over de sponsoring

Wij hebben begrip voor de maatregelen en steunen deze uiteraard in het belang van ieders gezondheid. Echter de teleurstelling is groot en we hadden heel graag ook dit jaar de zomervakantie in Woerden traditiegetrouw afgesloten met de jaarlijks ruim 50.000 bezoekers op een feestelijk en zonnig exercitieveld. De voorbereidingen waren al in volle gang. De vrijwilligers, sponsoren, artiesten, leveranciers, horeca en gemeente stonden klaar. Voor alle betrokkenen bij de Woerdense Vakantieweek geldt dat we ons gaan herbezinnen op onze week en hoe we er volgend jaar in 2021 weer een groot feest van kunnen maken. Daarbij volgen wij uiteraard ook de landelijke ontwikkelingen en richtlijnen.

Wij wensen iedereen een mooie en vooral gezonde zomer toe, namens alle vrijwilligers van de Woerdense VakantieWeek!

Hester Korver, Heleen van der Vlist, Raymond Lanjouw, Danny Boere, Jos Zwartenbol
Bestuur Woerdense VakantieWeek


Locatie

Woerdense Vakantie Week (WVW)

Woerdense Vakantie Week (WVW)

Woerdense Vakantie Week (WVW)