Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

afgelast - Koeiemart

wo 21 oktober 2020

Koeiemart 2020 gaat definitief niet door ivm corona


De Woerdense Koeiemart op 21 oktober 2020 is definitief van de baan. Ookmet de versoepelingen die op 1 juli van kracht worden, is het niet mogelijk een verantwoordeen volwaardigeKoeiemart te organiseren. Tot die conclusie zijnde stuurgroep Koeiemarten het Agrarisch Centrum Woerden (ACW)deze weekna zorgvuldige afweging gekomen. Wel wordt nog gekeken of het haalbaar is de kermis te laten doorgaan.

 

De organisatie van de Kiremko Nacht van Woerden, die traditioneel wordt gehouden aan de vooravond van de Koeiemart, had eerder al laten weten de internationale veldrit dit jaar te moeten afblazen.De Koeiemart is een eeuwenoude traditie, die haar oorsprong heeft in het jaar 1410. Het besluit de Koeiemart niet te laten doorgaan, is dan ook historisch te noemen.

 

Burgemeester Victor Molkenboer: “De Koeiemart is voor veel Woerdenaren een hoogtepunt in het jaar. Het was dan ook geen eenvoudig besluit. Maar over de conclusie is geen twijfel. Hetevenement, dat jaarlijks zo’n 25.000 bezoekers trekt,is dit najaar niet op een verantwoorde én gezellige manier te organiseren.De1,5 meterafstand kan alleen worden gegarandeerd met zeer ingrijpende aanpassingen, die het aantal bezoekers aanzienlijk beperken. Dit gaat ten koste van de sfeer en de gemoedelijkheid. We kunnen ook geen risico’s nemen, want het virus is nog niet weg. Laten we vooruitkijken naar 2021, hopelijk kunnen we dan de Koeiemart weer op vertrouwde wijzevieren.

 

”Adrie Vollering (ACW): “We hebben met elkaar gewikt en gewogen en deze beslissing met pijn in het hart genomen. Het is écht jammer voor iedereen om de Koeiemart dit najaar te moeten missen. Voor ons als ACW is het mooiste kenmerk van de Koeiemart de ‘gezellige drukte’ rondom de koeien op het Kerkplein. Nu we de drukte moeten vermijden is dit een verstandig besluit. We blijven de traditie trouw en komen terug in 2021.”Of de kermis welkan doorgaan, is nog onderwerp van gesprek. Ook daar zal de 1,5 meterafstand moeten worden gewaarborgd. Bekeken wordt of dit in de Woerdense situatie haalbaar is en of de te nemen maatregelen betaalbaar zijn.

 


Locatie

diverse locaties Woerden centrum


Koeienmarkt

Koeienmarkt

  • Meer informatie over Koeienmarkt vindt u in de cultuurmap: Koeienmarkt