Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Politiek Cafe -Rpl/Ruitentroef

za 22 juni 2019

van 12:00 – 13:30 uur : gratis- ambities cultuurnota verkeersdiscussie.

In hetvolgende politiek café, zaterdag 22 juni 2019, is er aandacht voor twee onderwerpen:

de ‘Verkeersdiscussie’ en ‘Woerden Cultuurstad’.

Over de verkeerssituatie doen allerlei ideeën en meningen de ronde. De afsluiting van de Binnenstad zingt rond. Zouden rondwegen dan echt een oplossing zijn?


En hoe staat het met de ambities rond de cultuurnota? “Woerden meest creatieve stad van Nederland”, dat is nogal ‘n uitspraak. Feit is dat er al jarenlang veel wordt georganiseerd op kunst- en cultuurgebied in Woerden. Is het wellicht een aanloop naar 650 jaar stadsrechten in 2022?

 

PROGRAMMA.

POLITIEK CAFÉ - zaterdag 22 juni 2019

  • Beleef de Creatieve Stad

Aan de hand van een aantal stellingen, opgesteld door een team van ‘cultuurspecialisten’ uit
het culturele circuit van Woerden gaat een panel van betrokkenen de discussie aan.
Jeannette van Dongen leidt het gesprek en Wethouder George Becht, Marcel Fokker, Esther
Didden en Will Stoof zijn onze gasten.

  • Wat gebeurt er in Woerden in 2022

Eén van de bekendste Horecaondernemers in de stad is Pike Uittenboogaard.
Hij lost een schot voor de boeg over een mogelijk programmapunt in het feestjaar 2022.
Hij is voorzitter van Stichting Koningsdag Woerden en het kan dus zo maar zijn dat hij het
over Koningsdag gaat hebben.

  • Wim van de Camp

De naam van deze prominente Europese politicus prijkte al tweemaal eerder op ons
programma. En Wim neemt afscheid van zijn geliefde parlement.
Met veel enthousiasme bezoekt hij opnieuw ons café en geeft hij een analyse van de
uitslagen van de laatste Europese verkiezingen.

  • Auto’s vóór 2030 de stad uit

De discussie over de verkeersafwikkeling in Woerden is een blijvertje. En na het Raadsbesluit
betreffende de klimaatplannen zal dat zeker nog wel een decennium doorgaan.
Wat staat ons de komende jaren te wachten op het gebied van verkeerscirculatie en
verkeersafwikkeling.
Wethouder Arjan Noorthoek en de raadsleden Saskia van Altena en Reem Bakker nemen
deel aan de discussie die onder leiding staat van Cor van Tuijl.

 

POLITIEK CAFÉ RPL-Ruitentroef
’t Bierhuys, Van Oudheusdenstraat 3a, 3441 AM Woerden
Aanvang 12.00 uur Einde 13.30 uur
 

U bent net als uw buren, vrienden en kennissen van harte uitgenodigd.

De toegang is gratis!


Locatie

Drinkerij 't Bierhuys van Oudheusdenstraat 3a Woerden


Ruiten troef - Politiek Cafe

Ruiten troef - Politiek Cafe