Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Erik Gol - Stadsmuseum door de eeuwen heen

di 19 februari 2019

van 20:00 tot 22:00 uur/ toegang gratis. een geschiedenis van verbouwingen en restauraties

Deze lezing geeft een beeld van de ontstaansgeschiedenis van het eerste stenen stadhuis van Woerden, het tegenwoordige Stadsmuseum, aan het begin van de 16e eeuw. Vervolgens komen de uitbreidingen en aanpassingen uit de 16e-18e eeuw aan bod, evenals de ‘teloorgang’ van het gebouw in de 19e eeuw.

 

Er kwamen diverse plannen van Victor de Stuers en architect Pierre Cuypers, in 1886/1887, voor de redding toen het gebouw met sloop bedreigd werd. De overgang in Rijksbezit en de verbouwing/restauratie in 1889/1890 onder leiding van Rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst betekenden de redding van het gebouw, waarbij toen wel bijzondere keuzes werden gemaakt.

 

De lezing vervolgt met de onderhoudsgeschiedenis daarna door onder andere de Rijksgebouwendienst, en de restauratie van 1984/1985 onder leiding van architectenbureau Van der Sterre-Peetoom, nadat het gebouw in 1975 weer bezit van de gemeente Woerden geworden was. Een rijke geschiedenis van een van de meest markante gebouwen van de stad!

 

Erik Gol

Ing. Erik Gol is werkzaam als bouwkundig adviseur monumenten voor het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst) en adviseert over beheer, onderhoud en eventuele aanpassingen van monumenten in Rijksbezit. Daarnaast houdt hij zich onder andere bezig met onderzoek naar in opdracht van het Rijk gebouwd ‘civiel verdedigingserfgoed’ uit de periode van de Koude Oorlog. Tijdens zijn studie heeft hij een opmeting gedaan van de voorgevel van het Stadsmuseum. Tegenwoordig is hij in zijn vrije tijd ook vrijwilliger bij het Stadsmuseum en heeft hij zich verdiept in de (ver)bouw- en restauratiegeschiedenis van dit gebouw sinds 1889.


Locatie

De Dam Wilhelminaweg 79, 3441XB, Woerden


SHHV: Stichts-Hollandse Historische Ver.

SHHV: Stichts-Hollandse Historische Ver.