Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Orthodoxe viering met Byzantijns koor.

zo 17 maart 2019

aanvang 15.00 uur/gratis. m.m.v. Tilburgs Byzantijns Koor.

Oosters-Orthodoxe
viering
Een dienst in geheel Oosters-Orthodoxe uitvoering, waaraan wordt meegewerkt door het Tilburgs
Byzantijns Koor.

 

In de kerk worden enkele iconen geplaatst, die bij de aanvang van de viering met wierook worden gewijd.
In de liturgie is de prachtige Vredeslitanie opgenomen met daarin het (Slavische) Gospodi pomiloei. De
gesproken tekst is steeds in het Nederlands.

 

De viering wordt besloten met de zgn. Dringende Litanie met voorbeden en lofprijzingen.


Locatie

Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden


PKN Protestante kerken in Woerden

PKN Protestante kerken in Woerden