Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Wel-IJff Fonds- jubileumconcert

za 9 maart 2019

Aanvang 15.00 uur/Toegang gratis, incl koffie vooraf en een drankje na afloop. m.m.v. de Vriendschap, Fabulous e.v.a.


Een groot jubileumconcert plaats t.g.v. het 25 jarig jubileum van het Van der Wel-IJff Fonds.

 

Dit concert wordt namens het bestuur van het fonds aangeboden aan de woerdense bevolking.
 

De meewerkende musici

  • orkest: Harmonie De Vriendschap
  • koor: Fabulous uit Bodegraven
  • organist: Ad van Pelt
  • violiste: Lotte Stikvoort
  • sopraan: Anke Smits uit Utrecht.

toespraken: burgemeester Victor Molkenboer en Deen Jaquet (vz Fonds)
 


Het Van der Wel-IJff Fonds

Dit is een fonds voor het welzijn van ouderen in de Rijnstreek

Ons fonds verstrekt eenmalige subsidies aan instellingen, stichtingen en verenigingen die kleinschalige projecten organiseren voor ouderen of op een andere manier ouderen ondersteunen.

 

Werkgebied Rijnstreek

(het gebied tussen Woerden, Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn).

 

In de loop der jaren heeft ons fonds al vele projecten in de regio financieel ondersteund. Daarmee hebben wij een (bescheiden) bijdrage kunnen leveren aan veel mooie initiatieven vanuit de lokale gemeenschap van Woerden en omstreken. Wij zijn mevrouw Van der Wel-IJff erkentelijk dat zij dit met het oprichten van de stichting mogelijk heeft gemaakt.

 

Het bestuur van het Van der Wel-IJ Fonds,


Locatie

Bonaventurakerk Rijnstraat 56 Woerden


Van der Wel-IJff Fonds

Van der Wel-IJff Fonds