Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Kasteel Montfoort in Montfoort voordat de Fransen het bouwwerk verwoestten. Van het oorspronkelijke gebouw resteert nu alleen de voorpoort – Tekening van Roelant Roghman, 1646-1647 (bron: Nederlandse Kastelenstichting).

Linschoten in beeld - Catharine Visser

ma 17 september 2018

aanvang 20.00 uur/gratis: Linschoten in beeld, met kansen voor de Oude Hollandse Waterlinie in het landschap

De Oude Hollandse Waterlinie is bijzonder door de schaal, zijn ruimtelijke samenhang en het verhaal dat er achter zit. Bovendien is het de voorloper van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Catherine Visser neemt ons mee in een verhaal dat drie lijnen kent. De eerste is deze. In 1672 beleven onze streken het Rampjaar en ontrolt zich een oorlog in het Stichts-Hollandse gebied. Van Montfoort is bekend dat de Fransen bij hun vertrek het Kasteel Montfoort opbliezen. Bovendien richtten ze veel leed aan onder de Montfoortse bevolking, zowel tijdens als na de inkwartiering van grote aantallen Franse soldaten. Het Rampjaar was de directe aanleiding voor het bouwen van de (Oude) Hollandse Waterlinie, om dergelijke aanvallen op de ‘Vesting Holland’ in de toekomst te voorkomen.

 

De tweede lijn beslaat de periode van 1673 – 1798. In verschillende fasen werden veranderingen en verbeteringen aan de linies aangebracht. Waarom verschoof de linie eigenlijk naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en welke (militaire) veranderingen bracht dat met zich mee in de omgeving van Montfoort, Linschoten en verder? In de derde lijn schetst Catherine de achtergrond waartegen deze hele ontwikkeling plaatsvond: het strategische landschap van de Gouden Eeuw, doorsneden met trekvaarten, bijeengehouden door waterbouwkundige elementen en met een lappendeken van polders waarin boerderijen, molens, dorpen en steden waren gesitueerd.

 

Catherine Visser (bron: DaF).

Ir. M.N. (Catherine) Visser is van huis uit architect. Met haar bureau DaF-architecten richt ze zich op het raakvlak van archeologie, erfgoed en ruimte. Hierin nemen beleving en participatie een centrale plaats in. In ontwikkelingsprocessen waarin beeldkwaliteit en cultuurhistorie centraal staan zorgt ze voor het scherp krijgen en verbeelden van randvoorwaarden en kansen.

Dit doet ze zowel in fysieke projecten waar erfgoed en landschap onderdeel van de opgave zijn (Groene Connectie, Polderpad van Rotte tot Schie, Uitkijktoren Zaanse Schans) als in visies, adviezen en kansenkaarten in processen waar erfgoed een belangrijke rol speelt. Zij is sinds 2003 betrokken bij de erfgoedontwikkeling van de Romeinse Limes. Zij adviseert de Nederlandse Limes Samenwerking op het gebied van ruimtelijk ontwerp en visualisatie. Catherine (Parijs, 1966) studeerde architectuur aan de Technische Universiteit Delft. Daarvoor studeerde ze twee jaar Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Sinds 1998 geeft zij samen met haar partner Daan Bakker leiding aan het bureau DaF-architecten.

 

Catherine is de opsteller van de gebiedsvisie en kansenkaart Oude Hollandse Waterlinie voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht (februari 2018). In dit kader was zij lid van de beoordelingscommissie projecten voor de Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie van Zuid-Holland. Samen met Marinke Steenhuis (SteenhuisMeurs) en Douwe Koen heeft ze in 2008 in opdracht van het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie de pilot ‘Verboden Kringen’ gemaakt, een inventarisatie en strategie voor de verboden kringen en houten huizen in de linie.


Locatie

De Rank, Verlengde Hoogstraat 26, 3417 EK Montfoort


SHHV: Stichts-Hollandse Historische Ver.

SHHV: Stichts-Hollandse Historische Ver.