Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Actuele economie en Calvijn

do 16 november 2017

van 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.30 uur) lezing door: Roelf Haan


Datum:                           donderdag 16 november 2017
Door:                          Roelf Haan, auteur, econoom en emeritus hoogleraar
Kosten:                          collecte

 

Calvijn

Waarom genezen artsen zieken, maar genezen economen geen armen? De economische wetenschap lijkt zich meer bezig te houden met haar eigen denkmodellen dan met het economisch welzijn van mensen. Dient de economie eigenlijk de mens of is de mens ondergeschikt aan de economie?
Voor het antwoord gaat Roelf Haan, in zijn boek Vergeten vragen, te rade bij Calvijn. Baanbrekend is, volgens Haan, dat Calvijn de theologische betekenis herkent van economie, als uitdrukking van de solidariteit van mensen.

 

Calvijn zag de economie als een sociaal gebeuren, een intercommunicatie door middel van goederen en diensten, waarbij het welzijn van de gemeenschap in haar geheel op de voorgrond staat. In de economie maakt Calvijn nadrukkelijk geen scheiding tussen het materiële en het spirituele perspectief. Deze benadering blijkt van groot belang voor de analyse van de economische actualiteit van nu.


Locatie

Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden


PKN Protestante kerken in Woerden

PKN Protestante kerken in Woerden