Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

RPL-RuitenTroef - Politiek Café

za 23 september 2017

van 12:00 - 13:30 uur / gratis/ thema's o.a; ondernemersvisie en inclusieve samenwerking.

We gaan het de komende cafés in september en december eens over ‘andere’ zaken hebben. Met alle respect, parkeren en zoveel andere onderwerpen hebben zo zoetjes aan wel genoeg aandacht gekregen.

 

Thema's

Onlangs hebben de ondernemers uit Woerden en enkele andere betrokkenen de Ondernemersvisie 2030 gepresenteerd. Daarin stelt men: “In 2030 is Woerden de ‘recreatieve hotspot van het Groene Hart’. Recreatie is bepalend voor de naamsbekendheid van Woerden, en de menselijke maat is leidend. Ontwikkelingen in de recreatieve sector hebben geleid tot economische structuurversterking, waarvan ook andere economische sectoren (landbouw, horeca, cultuur) kunnen profiteren.” Vraag hierbij is: “Wordt het gemeentebestuur rechts ingehaald door dit soort initiatieven of is er sprake van samenwerking en een win-win situatie?” Dat gaan we uitzoeken op 23 september.


Daarnaast gaan we kijken wat “multiculti” zoal met zich meebrengt. Een kreet die inmiddels gedateerd aandoet en de lading over alles rond (integratie van) nieuwe Nederlanders niet dekt. Op 22 juni dienden enkele politieke partijen een motie in die spreekt over een “inclusieve samenleving”. Ook dat is een term waar je even aan moet wennen. Hoe dan ook, hoe is de stand van zaken nu en in de nabije toekomst? Is er sprake van problemen of kansen?

 

Kom dus zaterdag 23 september naar ’t Bierhuys, Van Oudheusdenstraat 3A in Woerden en laat u bijpraten, of praat mee!

Een welbestede anderhalf uur die veel inzicht verschaft.

Bovendien is de toegang gratis.

U bent van harte uitgenodigd.


Locatie

Drinkerij 't Bierhuys van Oudheusdenstraat 3a Woerden


Ruiten troef - Politiek Cafe

Ruiten troef - Politiek Cafe